Home > Stappenplan > Bericht van de CvI: de uitslag > Bezwaar en beroep
Bezwaar en beroep

Als ouders zich beslist niet kunnen vinden in de beschikking, kunnen ze bij de CvI bezwaar aantekenen. Bij een negatieve beschikking ontvangen ouders een folder van de Bezwaar Adviescommissie (BAC) waarin staat hoe dat gaat. Ook ontvangen ouders een machtigingsformulier waarmee ouders de CvI toestemming geven het dossier door te sturen naar de BAC.

Wanneer de CvI na een bezwaarprocedure opnieuw tot een negatieve beschikking komt, kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.print dit document