Home > Stappenplan > Bericht van de CvI: de uitslag > Keuze voor speciaal (voortgezet) onderwijs
Keuze voor speciaal (voortgezet) onderwijs

Op cluster 2 scholen kunnen leerlingen terecht van 3 - 20 jaar (doof en slechthorend) of van 4 - 20 jaar (ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of een stoornis in het autistisch spectrum).

Een beschikking geeft in feite recht op geld. Het toegekende geld gaat rechtstreeks naar de speciale school.

Voor de adressen van alle scholen in cluster 2 in Midden- en Zuid-West Nederland kijk op de website van de Koninklijke Auris Groep en voor Het Rotsoord in Utrecht op www.rotsoord.nlprint dit document