Home > Stappenplan > Bericht van de CvI: de uitslag > Keuze voor leerlinggebonden financiering (rugzak)
Keuze voor leerlinggebonden financiering (rugzak)

Als ouders kiezen voor regulier onderwijs met een leerlinggebonden financiering (rugzak), gaat het toegekende geld rechtstreeks naar de reguliere school van de leerling. Met het geld uit de rugzak kan de school extra zorg voor de leerling bieden en wordt de school hierbij begeleid door een ambulant begeleider. De ambulante dienstverlening van REC MZw is gericht op het handhaven van de leerling in het regulier onderwijs. De begeleiding geldt de totale ontwikkeling van de leerling en zijn integratie op het regulier onderwijs.

In de regio van REC MZw kunt u voor ambulante dienstverlening terecht bij Het Rotsoord in Utrecht www.rotsoord.nl en bij de Koninklijke Auris Groep www.aurisdienstverlening.nl (maar eventueel ook in een andere regio).

Als de ouders een keuze gemaakt hebben, verzendt de cliëntbegeleider het dossier naar de school of dienst van hun keuze.

De geldigheidsduur van de beschikking (drie of vier jaar) hangt af van het type stoornis van de leerling.print dit document