Home > Stappenplan > Aanmelding
Aanmelding

Wie een beroep wil doen op deze vorm van speciaal (voortgezet) onderwijs of op een rugzak, kan contact opnemen met een van de drie aanmeldpunten van REC MZw, die zijn gevestigd in Goes, Rotterdam en Utrecht. Welk aanmeldpunt van toepassing is, hangt af van de woonplaats van het kind of de jongere om wie het gaat.

Klik hier uw gemeente aan en lees bij welk aanmeldpunt u moet zijn.print dit document