Home > Stappenplan > De grenzen van cluster twee > Autisme in cluster 2
Autisme in cluster 2

Autisme - een stoornis gekenmerkt door problemen in de sociale interactie - kent vele verschijningsvormen. Alleen leerlingen die als belangrijkste kenmerk van hun stoornis ernstige communicatieve problemen hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot cluster 2 worden toegelaten.

Voor leerlingen bij wie sociaal-emotionele stoornissen en/of gedragsproblemen het beeld bepalen, biedt cluster 2 niet de juiste hulp en begeleiding. De ouders van deze leerlingen kunnen een beroep doen op cluster 4.
Voor autistische leerlingen met een intelligentiequotiënt lager dan 70 is er cluster 3. Bij twijfel kan aanmelding bij cluster 2 overwogen worden.print dit document