Home > Stappenplan > De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)
De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)

De Commissie voor de Indicatiestelling van REC MZw is een onafhankelijke commissie van inhoudelijk deskundigen: logopedisten/spraak-taalpathologen, onderwijsdeskundigen en GZ-psychologen. Zij bestuderen de dossiers en toetsen de gegevens aan de wettelijke criteria voor toelating. Tijdens de wekelijkse vergaderingen onder leiding van de voorzitter komen de besluiten tot stand. De ambtelijk secretaris zorgt, met steun van het secretariaat, voor een goede voorbereiding en een punctuele afwerking van de dosssiers.print dit document