Home > Stappenplan > De grenzen van cluster twee
De grenzen van cluster twee

Cluster 2 is er onder meer voor leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden en voor leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum. Toch horen niet alle leerlingen met een taalprobleem thuis in cluster 2. Ook zijn niet alle leerlingen met een autismespectrumstoornis op hun plaats in cluster 2.

 

In ons REC kunnen scholen voor regulier onderwijs een consultatie aanvragen.

Bij handelingsverlegenheid van een school kan een ambulant begeleider ingaan op hulpvragen over een leerling zonder indicatie. De ambulant begeleider bespreekt met de school de onderwijssituatie van de leerling. Het gaat hier om één tot drie bezoeken waaruit handelingsadviezen, voorstellen voor verder onderzoek of een andere vorm van ondersteuning kunnen voortkomen. De consultatie wordt verricht door een ambulant begeleider die deskundig is op het gebied van de consultatievraag. De consultaties worden, in het kader van preventieve begeleiding, zonder kosten voor de school aangeboden. U kunt een aanvraagformulier voor consultaties / preventieve ambulante begeleiding (PAB) downloaden van www.aurisdienstverlening.nl of van www.rotsoord.nl (ambulante dienst).

 print dit document