Home > Stappenplan > De grenzen van cluster twee > Dyslexie
Dyslexie

De stoornis dyslexie op zich is geen toelatingsgrond voor cluster 2 onderwijs. In cluster 2 zijn wel veel leerlingen die naast ernstige spraak-/taalproblemen ook dyslexie hebben. Zij hebben een beschikking gekregen op grond van hun ernstige spraak-/taalproblemen.

Is dyslexie de enige stoornis, dan is het niet zinvol de leerling bij cluster 2 aan te melden.

Nadere informatie over dyslexie vindt u op:
www.steunpuntdyslexie.nl
www.masterplandyslexie.nl
www.stichtingdyslexienederland.nlprint dit document