Home > Stappenplan > Bericht van de CvI: de uitslag > Een positieve beschikking?
Een positieve beschikking?

Als ouders een positieve beschikking hebben ontvangen, kan de leerling aanspraak maken op onderwijs in cluster 2 of op ambulante begeleiding (rugzak) vanuit cluster 2 in het reguliere onderwijs.

De ouders hebben de keuze. De cliëntbegeleider kan de ouders helpen bij het maken van de keuze (als ze dat zelf nog niet gedaan hadden): ze geven informatie over onderwijs van cluster 2 in de omgeving, en over ambulante begeleiding.print dit document