Home > Stappenplan > Eerst een beschikking
Eerst een beschikking

Een leerling is alleen toelaatbaar met een ‘bewijs van toelating’, ofwel een positieve beschikking, zoals dat bewijs officieel heet. Om een beschikking voor uw kind te krijgen, is een dossier nodig met daarin alles wat betrekking heeft op de problemen van het kind en de gevolgen daarvan in het onderwijs.

Ouders (of meerderjarige leerlingen zelf) zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van een compleet dossier. Het aanmeldpunt ondersteunt ouders daarbij.print dit document