Home > Veel gestelde vragen > Hoe lang duurt de procedure?
Hoe lang duurt de procedure?

  • Als ouders een Rugzak (of toelating tot een speciale school) voor hun kind willen, kunnen zij een indicatie aanvragen bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) in de  regio waar zij wonen. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt via Aanmeldpunt cluster 2, aan wie de CvI de toeleiding tot een beschikking heeft uitbesteed.
  • Na toezending van het dossier, krijgen de ouders een ontvangstbevestiging of, als het dossier niet compleet blijkt, een verzoek om aanvullende gegevens te verstrekken.
  • Vanaf het moment dat het dossier compleet is voor beoordeling, moet de CvI binnen maximaal 8 weken een besluit nemen. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn van 8 weken met nog eens maximaal 8 weken worden verlengd. Als een dergelijke verlenging noodzakelijk is, dan krijgen de ouders hierover bericht.

Als bij aanmelding het dossier niet compleet is, of als de inhoud van het dossier niet aan de gestelde eisen voldoet, duurt de procedure langer dan wanneer dit meteen compleet en in orde is.
Als een dossier compleet is wordt een aanvraag soms voorlopig afgewezen. Dat betekent dat de CvI op basis van de aanwezige gegevens niet tot een positieve indicatie kan komen. De ouders (en de school) krijgen echter nog een mogelijkheid om met aanvullende gegevens of argumenten aan te tonen dat het kind wel aan de gestelde criteria voldoet. Het verkrijgen van deze gegevens kan enige tijd duren, vanwege wachtlijsten bij de onderzoeker (of het ziekenhuis). Vervolgens heeft de CvI enige weken tijd nodig voordat de beslissing genomen kan worden.

Om te voorkomen dat de aanvraag onnodig lang gaat duren is het van belang direct bij de start van de procedure contact op te nemen met het Aanmeldpunt cluster 2.print dit document