Home > Veel gestelde vragen > Hoelang is een indicatie cluster 2 geldig?
Hoelang is een indicatie cluster 2 geldig?

Voor slechthorende leerlingen, voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden of leerlingen met een autismespectrumstoornis is de indicatie minstens 3 jaar geldig.

Voor dove leerlingen, en dove en slechthorende leerlingen met een meervoudige handicap is dat minstens 4 jaar.
Een indicatie geldt voor 3 of 4 jaar gerekend vanaf de eerstvolgende 1 augustus nadat de CvI de indicatie afgeeft. De periode vanaf de afgifte tot aan 1 augustus komt bovenop de 3 of 4 volle jaren. In de praktijk is de beschikking dus tussen de 3 en 4 jaar geldig (en bij doof of meervoudige handicap tussen de 4 en 5 jaar).print dit document