Home > Stappenplan > Bericht van de CvI: de uitslag > Observatieplaatsing
Observatieplaatsing

Soms komt het voor dat de CvI niet tot een beslissing kan komen. Alle vereiste gegevens uit onderzoeken en onderwijs zijn in het dossier aanwezig, maar ze leiden niet tot een doorslaggevend beeld over de toelaatbaarheid. In zo’n geval kan de CvI besluiten tot een observatieplaatsing op een school in het REC. De leerling is dan voor enkele maanden (tot maximaal een jaar) gastleerling op die school. De school verzamelt in die periode voor de CvI behandelgegevens. De CvI voegt deze gegevens toe aan het dossier en neemt daarop een besluit over de toelaatbaarheid. Tijdens de observatieperiode blijft de leerling ingeschreven op zijn ‘eigen’ school.

Observatieplaatsing is alleen mogelijk op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in het REC. Observatieplaatsing in de ambulante begeleiding is niet mogelijk.

Een besluit tot observatieplaatsing is een officieel besluit. Ouders kunnen ertegen in bezwaar gaan.print dit document