Home > Stappenplan > De grenzen van cluster twee > Schisis
Schisis

Schisis op zich is onvoldoende reden om een beschikking te krijgen.

Leerlingen met een schisis (een gespleten kaak, -lip en/of -gehemelte) hebben vaak spraakproblemen. Ook voor deze leerlingen gelden alle toelatingscriteria.
De CvI weegt de ernst van de spraakproblemen en de mate van verstaanbaarheid mee bij het bepalen of de leerling in aanmerking komt voor toelating.print dit document