Home > Stappenplan
Stappenplan

REC MZw helpt ouders op weg

Het REC MZw helpt ouders op weg naar het speciaal onderwijs of naar leerlinggebonden financiering (“rugzak”) in deze hele regio. Het gaat hierbij om primair- en voortgezet speciaal onderwijs, en om ambulante begeleiding op het reguliere primair- en voorgezet onderwijs èn het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Kinderen en jongeren met hoor-, spraak- en/of taalproblemen of met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen in Midden- en Zuidwest-Nederland terecht in (de omgeving van) Utrecht en Amersfoort, in Zeeland en een deel van West-Brabant, en in Zuid-Holland, namelijk in en rond Rotterdam, Dordrecht en Gouda.

Klik hier voor de ouderbrochure waarin u een samenvatting van de informatie van deze website vindt.
- REC Brochure voor ouders - oktober 2011.pdf (3183 kB)

- Aanmelding
- Eerst een beschikking
- Samenstellen van een dossier
- Beoordeling van het dossier
- De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)
- Bericht van de CvI: de uitslag
- Wat gebeurt er met het dossier?
- De grenzen van cluster tweeprint dit document