Home > Stappenplan > De grenzen van cluster twee > Tweetaligheid
Tweetaligheid

Sommige leerlingen worden in meer dan één taal opgevoed. Vaak is het Nederlands dan de tweede taal. Een achterstand in het Nederlands, die het gevolg is van te weinig en/of een te laat ingezet aanbod in die taal, is geen grond voor toelating in cluster 2. Ook geeft de CvI geen beschikking aan tweetalige leerlingen bij wie de achterstand in het Nederlands toegeschreven moet worden aan een beperkte intelligentie.

Als de ontwikkeling van beide talen stagneert, en de intelligentie daarvoor geen verklaring biedt, kan er sprake zijn van een taal(verwervings)stoornis. Op grond daarvan kan een leerling in aanmerking komen voor onderwijs in of hulp vanuit cluster 2.print dit document