Home > Veel gestelde vragen > Waaraan moeten onderzoeksverslagen en gegevens voldoen?
Waaraan moeten onderzoeksverslagen en gegevens voldoen?

Waar een onderzoek aan moet voldoen hangt af van veel verschillende factoren, zoals de leeftijd van het kind, de geconstateerde problemen e.d. Voor meer informatie hierover zie www.recmzw.nl, onder criteria of neem contact op met het aanmeldpunt.

Elk onderzoek moet in elk geval minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
• het onderzoek moet worden uitgevoerd en ondertekend door een daartoe bevoegde deskundige;
• het onderzoek moet worden uitgevoerd met door de beroepsgroep als geschikt erkende onderzoeksinstrumenten.print dit document