Home > Veel gestelde vragen > Waarom moet de school het samenwerkingsverband inschakelen?
Waarom moet de school het samenwerkingsverband inschakelen?

Een leerling uit het regulier onderwijs (PO en VO) kan bij een cluster worden aangemeld voor leerlinggebonden financiering of plaatsing in het (V)SO als het regulier onderwijs niet in staat is de benodigde zorg te bieden. Onder regulier onderwijs wordt in dit verband het samenwerkingsverband (PO of VO) bedoeld waartoe de huidige school van de leerling behoort.
In het aanmeldingsdossier toont het regulier onderwijs aan dat een half jaar lang geboden zorg de onderwijsbeperking niet of veel te weinig kon verkleinen.

Als de school via de evaluatie op het individueel  handelingsplan tot de slotsom komt dat zijzelf niet in staat is de benodigde zorg te bieden, zoekt zij eerst binnen het samenwerkingsverband naar mogelijkheden om alsnog de benodigde zorg te kunnen leveren (denk aan Preventieve AB, overplaatsing naar een andere reguliere school of plaatsing in SBO, LWOO of Praktijkonderwijs). Als de school en het samenwerkingsverband samen concluderen*) dat zij geen passende zorg kunnen bieden, kan de ouders worden aangeraden aan te melden bij een cluster. De directeur van de huidige school documenteert in het onderwijskundig rapport hoe met het samenwerkingsverband  de afweging voor aanmelden bij het cluster is gemaakt.

*) Het tijdstip waarop deze conclusie wordt getrokken ligt minstens een half jaar nadat de school met de planmatig individuele zorg startte.print dit document