Home > Veel gestelde vragen > Waarom moeten sommige leerlingen in groep 8 een nieuwe indicatie krijgen bij de overgang naar VO?
Waarom moeten sommige leerlingen in groep 8 een nieuwe indicatie krijgen bij de overgang naar VO?

Binnen cluster 2 is er voor dove en slechthorende kinderen het speciaal onderwijs (leerlingen in de basisschoolleeftijd) en het voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen boven 12 jaar). Op het moment dat een dove of slechthorende leerling van het speciaal onderwijs overstapt naar het voortgezet speciaal onderwijs is een nieuwe indicatie niet nodig als de beschikking nog geldig is.

Binnen cluster 2 is er ook speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden (ESM) en kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Deze schoolsoorten zijn er alléén voor de basisschoolleeftijd. Er bestaat geen eigen schoolsoort voor ESM- en ASS-leerlingen boven 12 jaar. Zij kunnen wel voortgezet speciaal onderwijs in cluster 2 volgen, maar dan op een andere schoolsoort: het voortgezet speciaal onderwijs voor slechthorenden (waar zij onderwijs krijgen dat zich ook richt op ESM en ASS). Omdat de ESM- en ASS-leerlingen instromen in een ‘nieuwe’ schoolsoort, hebben zij een nieuwe indicatie nodig, ook al is hun ESM-beschikking nog niet aan het einde van de looptijd.



print dit document