Home > Veel gestelde vragen > Wat gaat er veranderen met de nieuwe wet Passend Onderwijs?
Wat gaat er veranderen met de nieuwe wet Passend Onderwijs?

Over de veranderingen in toelating als gevolg van de wet Passen Onderwijs verwijzen wij naar www.passendonderwijs.nl.print dit document