Home > Veel gestelde vragen > Wat zit er in de Rugzak?
Wat zit er in de Rugzak?

Het Rugzakbudget bestaat voor het basisonderwijs uit drie delen:

  • een bedrag voor extra personele inzet op de reguliere school:
    Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra uren voor de leerkracht, de remedial teacher, een klassenassistent, mentor of een andere gekwalificeerde medewerker. Een combinatie is ook mogelijk.
  • een vrij besteedbaar bedrag:
    Hiermee kunnen leermiddelen worden aangepast of aangeschaft. Ook kan het bedrag worden gebruikt voor nader onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de leerling op school het best kan worden geholpen. Het is ook mogelijk om het geld te gebruiken voor extra scholing van de leerkracht of de persoon die de extra formatie invult.
  • een bedrag voor Ambulante Begeleiding:
    Met dit bedrag wordt de Ambulante Begeleiding bekostigd en de hiermee samenhangende materiële kosten, zoals de reiskosten van de ambulant begeleider.

Het rugzakbudget bestaat voor het voortgezet onderwijs en MBO uit:
één bedrag dat, in overleg met de ouders, door de school besteed kan worden ten behoeve van de betreffende jongere.

Bedragen
De hoogte van de Rugzakbedragen is afhankelijk van de beperking waarvoor de leerling is geïndiceerd en van de school waar hij/zij staat ingeschreven.
Zie voor recente cijfers: www.50tien-oudersenrugzak.nlprint dit document